Oferta

 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenia budynków
 • wytyczenia przyłączy i obiektów liniowych
 • pomiary (inwentaryzacje) powykonawcze budynków
 • pomiary (inwentaryzacje) przyłączy i obiektów liniowych
 • wznowienie znaków granicznych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • mapy do celów prawnych
 • pomiary odkształceń, osiadań i przemieszczeń
 • pomiary pionowości oraz wychyleń obiektów
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary sytuacyjno- wysokościowe
 • geodezyjna obsługa budowy
 • inne indywidualne zlecenia

Pracujemy na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia 

Masz pytania? Napisz do nas  mail kontakt bądź zadzwoń pod nr. 501-361-053

Artykuły powiązane